kinh tế Việt Nam 2024

Kinh tế Việt Nam năm 2024: 8 động lực cho tăng trưởng

Kinh tế Việt Nam năm 2024: 8 động lực cho tăng trưởng

Thời sự

Kinh tế Việt Nam năm 2023 với những nỗ lực “vượt cơn gió ngược” đạt nhiều thành tựu nổi bật. Để phát triển bền vững, cần nhận diện những “điểm sáng”, nắm bắt đúng thực tiễn, kịp thời dự báo các nhân tố, các động lực mới tác động đến nền kinh tế nhằm đưa ra các giải pháp cho năm 2024 và các năm tiếp theo.

Lên đầu trang
Top