Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

44 TRIỆU M2 LÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN SÀN NHÀ Ở TP. HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 8/2020

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 8/2020

Sang tháng 8, ngân hàng Á Châu ACB điều chỉnh giảm lãi suất tại các kỳ hạn trên 1 tháng trở lên, dưới hình thức lĩnh lãi cuối kì.
19:03, 04/08/2020

Cụ thể, các khoản tiền kì hạn 1 tháng được điều chỉnh giảm từ 0,3 - 0,45 điểm % so với đầu tháng 7/2020 và dao động trong khoảng từ 3,7%/năm - 3,8%/năm.

Với số tiền gửi dưới 500 triệu đồng, ACB điều chỉnh mức giảm 0,3 điểm % tại kì hạn 2 tháng và lãi suất sau điều chỉnh dao động 3,8%/năm - 3,9%/năm. Các khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên được đồng loạt áp dụng mức lãi suất là 3,9%/năm và có cùng mức giảm so với đầu tháng trước là 0,35 điểm %.

Tại kì hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm cũng được ngân hàng ACB đồng loạt huy động ở mức là 3,9%/năm dành cho tất cả các khoản tiền gửi, tương ứng giảm 0,35 điểm %.

Tiếp đó, ngân hàng ACB giảm khá sâu tới 0,5 điểm % và 0,6 điểm % lần lượt cho các khoản tiền gửi tại kì hạn 6 tháng và 9 tháng. Sau điều chỉnh, lãi suất áp dụng dao động trong phạm vi từ 5,3%/năm - 5,6%/năm. 

Tại kì hạn 12 tháng, lãi suất tiếp tục được điều chỉnh giảm cho tất cả các khoản tiền gửi 0,5 điểm % so với đầu tháng 7 và được niêm yết trong phạm vi từ 5,7%/năm - 6%/năm.

Cũng trong tháng 8 này, các khoản tiền gửi dưới 30 tỉ đồng tại kì hạn 13 tháng được ấn định mức lãi suất huy động là 6,8%/năm, giảm 0,1 điểm % so với hồi đầu tháng trước. Còn với trường hợp khách hàng khi thực hiện gửi tiền từ 30 tỉ đồng trở lên tại kì hạn này sẽ được hưởng mức lãi suất cao nhất hiện nay tại ngân hàng ACB là 7,5%/năm.

Ngoài ra, các khoản tiền gửi tại kì hạn 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng trong tháng 8 này sẽ được huy động chung mức lãi suất là 6,5%/năm. Trong đó, kì hạn 15 tháng và 18 tháng giảm 0,4 điểm % còn kì hạn 24 tháng và 36 tháng giảm 0,3 điểm % so với đầu tháng 7.

Bảng lãi suất ngân hàng ACB tháng 8/2020


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP