Reatimes.vn

Lãi suất ngân hàng VIB tháng 11/2020 cập nhật mới nhất

Lãi suất ngân hàng VIB tháng 11/2020 cập nhật mới nhất

Sang tháng 12/2020 lãi suất ngân hàng VIB dưới hình thức tiết kiệm thường tại quầy được điều chỉnh giảm tại đa số kì hạn so với đầu tháng trước.
15:46, 03/11/2020

Cụ thể, lãi suất của ngân hàng VIB trong tháng 12/2020 áp dụng dao động trong phạm vi từ 3,7% đến 6,69%/năm khi gửi tiết kiệm từ 1 tháng - 36 tháng.

Đối với kì hạn 1 tháng và 2 tháng với số tiền gửi từ 10 triệu đồng đến dưới 1 tỉ đồng được hưởng mức lãi suất chung là 3,7%/năm, giảm 0,25 điểm %; còn với số tiền gửi từ 1 tỉ đồng trở lên sẽ hưởng cùng lãi suất là 3,8%/năm, giảm 0,15 điểm %.

Trong khi các khoản tiền gửi từ 10 triệu đồng đến dưới 1 tỉ đồng tại các kì hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng được ngân hàng VIB qui định lãi suất là 3,8%/năm, giảm 0,15 điểm % thì còn lại các khoản tiền tử 1 tỉ đồng trở lên được niêm yết mức lãi suất thấp hơn so với tháng trước 0,05 điểm %, tức ở mức 3,9%/năm.

Từ kì hạn 7 tháng trở đi, VIB niêm yết mức lãi suất riêng cho mỗi khung tiền gửi khác nhau.

Theo đó, lãi suất tiền gửi tại kì hạn từ 7 tháng đến 11 tháng đồng loạt giảm 0,3 điểm % cho mỗi kì hạn và qui định mức 5,6%/năm khi khách hàng có khoản tiền gửi từ 10 triệu đến dưới 100 triệu đồng; lãi suất 5,7%/năm khi gửi khoản tiền từ 100 triệu đến dưới 1 tỉ đồng; khoản tiền gửi 1 tỉ đến dưới 5 tỉ đồng và từ 5 tỉ đồng trở lên được hưởng mức lãi suất cao hơn là 5,8%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại kì hạn 12 và 13 tháng cùng không đổi và được ấn định chung mức 6,69%/năm dành cho khoản tiền gửi mới từ 1.000 tỉ đồng trở lên hoặc các khoản gia hạn tự động gửi trước ngày 11/10/2016. Đây cũng được cho là mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng VIB tại thời điểm này.

Khi gửi tiết kiệm tại kì hạn 15 tháng, khách hàng sẽ được áp dụng lãi suất trong khoảng từ 6,1%/năm - 6,2%/năm. Theo đó, số tiền từ 100 triệu đồng trở lên giảm đồng loạt 0,1 điểm % trong khi số tiền từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng giữ nguyên lãi suất không đổi.

Mức giảm lãi suất này được áp dụng tương tự cho kì hạn 18 tháng và do đó kì hạn này sẽ có lãi suất dao động phạm vi từ 6,3%/năm - 6,4%/năm tùy thuộc vào số tiền gửi.

Tại hai kì hạn dài nhất là 24 tháng và 36 tháng, VIB cũng dựa vào số tiền gửi khác nhau mà áp dụng các mức lãi suất tương tự nhau trong khoảng từ 6,4%/năm - 6,5%/năm.

Đối với kì hạn ngắn dưới 1 tháng và tiền gửi không kì hạn, ngân hàng VIB qui định chung mức lãi suất không đổi là 0,2%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng VIB hình thức tiết kiệm tại quầy tháng 11/2020

Biểu lãi suất ngân hàng VIB hình thức tiết kiệm online tháng 11/2020


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP