Reatimes.vn

Lãi suất ngân hàng Vietcombank năm 2018

Lãi suất ngân hàng Vietcombank năm 2018

Từ ngày 10/1, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ban hành chính sách lãi suất cho vay mới với lãi suất không quá 6%/năm.
02:46, 31/01/2018
Vietcombank giảm lãi suất cho vay năm 2018.

Vietcombank giảm lãi suất cho vay năm 2018.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 1/1/2018, Vietcombank là ngân hàng đầu tiên áp dụng giảm lãi suất cho vay năm 2018.

Từ 15/01 - 31/12/2018 Vietcombank tiến hành giảm lãi suất cho vay đối với 05 đối tượng ưu tiên theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016.

Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế được điều chỉnh giảm về mức tối đa 6%/năm, cụ thể:

- Đối với các khoản cho vay hiện hữu có lãi suất 6,5%/năm sẽ được đồng loạt giảm 0,5% về mức 6%/năm.

- Đối với các khoản cho vay hiện hữu có lãi suất trên 6%/năm cũng được điều chỉnh giảm về 6%/năm.

- Các khoản giải ngân mới từ nay đến hết năm 2018 áp dụng mức lãi suất ưu đãi tối đa là 6%/năm.

Các nhóm đối tượng áp dụng được dẫn giải cụ thể:

Nhóm một, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Nhóm hai, các doanh nghiệp thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật Thương mại.

Nhóm ba, các khoản vay phục vụ kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Chính phủ về trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nhóm bốn, các dự án phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Nhóm năm, các khoản vay phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Luật Công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn Luật Công nghệ cao.

Ngoài ra, Vietcombank áp chính sách giảm lãi suất trên cho các doanh nghiệp vay vốn thuộc lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Dưới đây là bảng lãi suất dành cho khách hàng cá nhân:

Lãi suất mới nhất dành cho khách hàng cá nhân của Vietcombank năm 2018.

Lãi suất mới nhất dành cho khách hàng cá nhân của Vietcombank năm 2018.

Bảng dựa trên: Cơ sở tính lãi là 365 ngày, lãi được tính trên số ngày thực tế

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP