31/01/2018, 02:26 GMT+7

Lãi suất ngân hàng Vietinbank năm 2018

Reatimes.vn Bên cạnh các ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất năm 2018, ngân hàng Vietinbank lại giảm lãi suất tiền gửi, tiền tiết kiệm đối với cả cá nhân và doanh nghiệp.

Lãi suất tiết kiệm Vietinbank năm 2018 giảm

Tháng 1/2018, ngân hàng Vietinbank giảm lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân từ 0,4% đến 0,5%. Cụ thể, Vietinbank giảm lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng đến dưới 2 tháng hoặc từ 2 tháng đến dưới 3 tháng xuống còn 4,3%, tương đương giảm 0,5% so với cùng kỳ hạn trong tháng 11 vừa qua.

Tiếp theo, Vietinbank giảm lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm trong kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 4 tháng, 4 tháng đến dưới 5 tháng hoặc từ 5 tháng tới dưới 6 tháng xuống còn 4,8%, giảm 0,4% so với cùng kỳ tháng 11.

Cũng trong tháng 1 này, Vietinbank giảm lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân khi gửi tiền trong kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 7 tháng, từ 7 tháng đến dưới 8 tháng và từ 8 tháng tới dưới 9 tháng xuống còn 5,3%, giảm 0,5% so với cùng kỳ hạn tháng 11.

Vietinbank giảm lãi suất tiền gửi, tiền tiết kiệm 2018 đối với cá nhân và doanh nghiệp.

Vietinbank giảm lãi suất tiền gửi, tiền tiết kiệm 2018 đối với cá nhân và doanh nghiệp.

Vietinbank giảm mức lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng khi gửi tiền trong kỳ hạn từ 9 đến dưới 10 tháng xuống còn 5,5%, tương đương giảm 0,5% so với cùng kỳ hạn tháng 11 trước đó.

Đối với các kỳ hạn còn lại, Vietinbank giữ nguyên lãi suất tiết kiệm, bao gồm kỳ hạn từ 11 tháng đến dưới 12 tháng, từ 12 tháng đến dưới 13 tháng, từ 13 tháng đến dưới 24 tháng, từ 24 tháng đến dưới 36 tháng và từ trên 36 tháng.

Lãi suất tiền gửi Vietinbank năm 2018 giảm

Trong tháng 1/2018, ngân hàng Vietinbank giảm lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng là các tổ chức từ 0,2% đến 0,5%.

Cụ thể, Vietinbank giảm lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng tổ chức gửi tiền trong kỳ hạn từ 1 đến dưới 2 tháng, từ 2 đến dưới 3 tháng xuống còn 4,3%, giảm 0,5% so với cùng kỳ hạn tháng 11 trước đó.

Tiếp theo đó, Vietinbank cũng giảm lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng tổ chức gửi tiền trong kỳ hạn từ 3 đến dưới 4 tháng, từ 4 đến dưới 5 tháng, từ 5 tháng đến dưới 6 tháng xuống còn 4,8%, giảm 0,4% so với cùng kỳ hạn tháng 11.

Đối với các kỳ hạn từ 6 đến dưới 7 tháng, từ 7 tháng đến dưới 8 tháng, từ 8 tháng đến dưới 9 tháng, Vietinbank giảm lãi suất xuống còn 5,3%, tương đương giảm 0,2% so với cùng kỳ tháng 11.

Ngoài ra, Vietinbank giảm lãi suất tiết kiệm đối với kỳ hạn từ 9 đến dưới 10 tháng xuống còn 5,5%, tương đương giảm 0,2% so với cùng kỳ tháng 11 trước đó.

Ngân hàng Vietinbank giữ nguyên lãi suất tiết kiệm đối với các kỳ hạn còn lại, bao gồm: kỳ hạn từ 11 tháng đến dưới 12 tháng, từ 12 tháng đến dưới 13 tháng, từ 13 tháng đến dưới 24 tháng, từ 24 tháng đến dưới 36 tháng và từ trên 36 tháng.

Tham khảo Trần lãi suất huy động năm 2018 của ngân hàng Viettinbank:

Lãi suất ngân hàng Vietinbank năm 2018

Bạn đang đọc bài viết Lãi suất ngân hàng Vietinbank năm 2018 tại chuyên mục Tài chính - Ngân hàng của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP