Reatimes.vn

Lạng Sơn: Đường dây nóng tiếp nhận xử lý thông tin về ô nhiễm môi trường

Lạng Sơn: Đường dây nóng tiếp nhận xử lý thông tin về ô nhiễm môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Quy chế tiếp nhận qua số điện thoại, thư điện tử để xử lý thông tin về vấn đề nóng liên quan đến ô nhiễm môi trường.
16:21, 09/06/2022

Thực hiện quyết định số 174/QĐ-BTNMT ngày 24/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường, công văn số 1098/BTNMT-TCMT ngày 04/03/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn tại công văn số 907/VP-KT ngày 08/03/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về triển khai Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo số điện thoại và thư điện tử tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Thông tin phán ánh có thể liên hệ qua số điện thoại và thư điện tử đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường cho ông Nguyễn Hữu Trực - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, số điện thoại: 0888.616.928, địa chỉ thư điện tử: duongdaynongtnmt@langson.gov.vn.

Số điện thoại và thư điện tử đường dây nóng của Cơ quan chuyên môn bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, số điện thoại cơ quan: 02053.732.732, trang thông tin điện tử truy cập: https://tnmt.langson.gov.vn vào mục tiếp nhận và phản hồi ý kiến người dân và doanh nghiệp.

Số điện thoại và thư điện tử đường dây nóng của cán bộ tổ chức vận hành hệ thống đường dây nóng cấp tỉnh là ông Nguyễn Khắc Anh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, số điện thoại di động: 0888.916.928, địa chỉ thư điện tử: duongdaynongbvmt@langson.gov.vn.

Công bố văn bản tiếp nhận xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường tỉnh Lạng Sơn.

Các vấn đề ô nhiễm môi trường diễn ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường. Nội dung thông tin tiếp nhận thông qua đường dây nóng gồm thông tin của tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị (Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử); tên tổ chức, cá nhân có dấu hiệu, hành vi gây ô nhiễm môi trường (nếu xác định được).

Bên cạnh đó, cũng cần cung cấp thông tin phán ảnh thời gian xảy ra hoặc phát hiện vụ việc về địa điểm, vị trí, mô tả loại hình ô nhiễm (nước thải, khí thải, chất thải rắn...); tính chất, mức độ vụ việc (xảy ra tức thời, đột xuất hay thường xuyên, liên tục); phạm vi, mức độ ô nhiễm hoặc thông tin về biến đổi hiện trạng chất lượng môi trường có khả năng do hành vi xả chất thải gây ra; những bằng chứng kèm theo: ảnh, video, bản ghi âm, tài liệu, hồ sơ liên quan và các thông tin khác (nếu có).

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cũng từ chối tiếp nhận thông tin trong trường hợp nội dung phản ánh, kiến nghị không rõ ràng (không thể xác định được vụ việc cụ thể, địa điểm xảy ra); không áp dụng đối với việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của luật khiếu nại, luật tố cáo và các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trong lĩnh vực môi trường./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP