TAG:

lãnh đạo của S99

  • 30/05/2019, 11:02

    S99 “chết lâm sàng” gần thập kỷ

    S99 “chết lâm sàng” gần thập kỷ

    Khi thị trường chứng khoán rơi vào khủng hoảng, S99 cũng giống như các cổ phiếu khác đều giảm giá mạnh. Tuy nhiên, mức giảm của S99 vẫn là kỷ lục và so với giá cổ phiếu cùng ngành, S99 nằm ở vùng đáy.


TOP