Lãnh đạo Hải Phát từ nhiệm

Lãnh đạo cấp cao Hải Phát nộp đơn từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ 2024

Lãnh đạo cấp cao Hải Phát nộp đơn từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ 2024

Tài chính bất động sản

Trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 dự kiến tổ chức vào ngày 26/4 tới đây, ba nhân sự cấp cao là thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Hải Phát đã nộp đơn từ nhiệm.

Lên đầu trang
Top