Lars Wittig

“Miếng bánh” coworking space ngày càng hấp dẫn

“Miếng bánh” coworking space ngày càng hấp dẫn

Thị trường

Văn phòng làm việc chung (coworking space) đang được đầu tư mạnh với hàng trăm trung tâm trên cả nước trong vài năm gần đây.

Lên đầu trang
Top