Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

TAG:

Lịch cắt điện Hà Nội

 • 03/07/2020, 13:40

  Công ty Điện lực Hoàn Kiếm: Khẳng định tư duy đổi mới hướng đến khách hàng sử dụng điện

  Công ty Điện lực Hoàn Kiếm: Khẳng định tư duy đổi mới hướng đến khách hàng sử dụng điện

  Là một trong những đơn vị tiêu biểu trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội, Công ty Điện lực Hoàn Kiếm có nhiệm vụ đảm bảo vận hành cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng, văn hóa, xã hội, phát triển kinh tế và đời sống nhân dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm với xấp xỉ 50.000 khách hàng sử dụng điện.

 • 29/06/2020, 15:20

  Thợ điện và những đêm không ngủ cho người dân yên giấc

  Thợ điện và những đêm không ngủ cho người dân yên giấc

  Với nhiều người, mùa hè là mùa nghỉ ngơi du lịch cùng gia đình, bạn bè, còn với những người công nhân ngành điện thì mùa hè là “mùa xa gia đình” liên miên mặc dù vẫn ở trong cùng một thành phố.

 • 25/06/2020, 07:06

  Thông báo lịch cắt điện Hà Nội ngày 26/6

  Thông báo lịch cắt điện Hà Nội ngày 26/6

  Điện luôn là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt, việc sử dụng thường xuyên, liên tục các thiết bị điện sẽ khiến điện bị quá tải. Chính vì thế, việc cắt điện tạm thời để sữa chữa, bảo trì là cần thiết.

 • 24/06/2020, 07:11

  Thông báo lịch cắt điện Hà Nội ngày 25/6

  Thông báo lịch cắt điện Hà Nội ngày 25/6

  Điện luôn là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt, việc sử dụng thường xuyên, liên tục các thiết bị điện sẽ khiến điện bị quá tải. Chính vì thế, việc cắt điện tạm thời để sữa chữa, bảo trì là cần thiết.

 • 23/06/2020, 08:02

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 24/6

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 24/6

  Điện luôn là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt, việc sử dụng thường xuyên, liên tục các thiết bị điện sẽ khiến điện bị quá tải. Chính vì thế, việc cắt điện tạm thời để sữa chữa, bảo trì là cần thiết.

 • 22/06/2020, 07:32

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 23/6

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 23/6

  Điện luôn là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt, việc sử dụng thường xuyên, liên tục các thiết bị điện sẽ khiến điện bị quá tải. Chính vì thế, việc cắt điện tạm thời để sữa chữa, bảo trì là cần thiết.

 • 21/06/2020, 12:31

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 22/6

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 22/6

  Điện luôn là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt, việc sử dụng thường xuyên, liên tục các thiết bị điện sẽ khiến điện bị quá tải. Chính vì thế, việc cắt điện tạm thời để sữa chữa, bảo trì là cần thiết.

 • 20/06/2020, 07:31

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 21/6 trên toàn khu vực thành phố

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 21/6 trên toàn khu vực thành phố

  Điện luôn là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt, việc sử dụng thường xuyên, liên tục các thiết bị điện sẽ khiến điện bị quá tải. Chính vì thế, việc cắt điện tạm thời để sữa chữa, bảo trì là cần thiết.

 • 19/06/2020, 08:17

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 20/6 trên toàn khu vực thành phố

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 20/6 trên toàn khu vực thành phố

  Điện luôn là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt, việc sử dụng thường xuyên, liên tục các thiết bị điện sẽ khiến điện bị quá tải. Chính vì thế, việc cắt điện tạm thời để sữa chữa, bảo trì là cần thiết.

 • 17/06/2020, 07:13

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 18/6 trên toàn khu vực thành phố

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 18/6 trên toàn khu vực thành phố

  Điện luôn là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt, việc sử dụng thường xuyên, liên tục các thiết bị điện sẽ khiến điện bị quá tải. Chính vì thế, việc cắt điện tạm thời để sữa chữa, bảo trì là cần thiết.

 • 16/06/2020, 07:40

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 17/6 trên toàn khu vực thành phố

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 17/6 trên toàn khu vực thành phố

  Điện luôn là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt, việc sử dụng thường xuyên, liên tục các thiết bị điện sẽ khiến điện bị quá tải. Chính vì thế, việc cắt điện tạm thời để sữa chữa, bảo trì là cần thiết.

 • 15/06/2020, 08:22

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 16/6 trên toàn khu vực thành phố

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 16/6 trên toàn khu vực thành phố

  Điện luôn là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt, việc sử dụng thường xuyên, liên tục các thiết bị điện sẽ khiến điện bị quá tải. Chính vì thế, việc cắt điện tạm thời để sữa chữa, bảo trì là cần thiết.

 • 14/06/2020, 07:49

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 15/6 trên toàn khu vực thành phố

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 15/6 trên toàn khu vực thành phố

  Điện luôn là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt, việc sử dụng thường xuyên, liên tục các thiết bị điện sẽ khiến điện bị quá tải. Chính vì thế, việc cắt điện tạm thời để sữa chữa, bảo trì là cần thiết.

 • 13/06/2020, 07:53

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 14/6 trên toàn khu vực thành phố

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 14/6 trên toàn khu vực thành phố

  Điện luôn là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt, việc sử dụng thường xuyên, liên tục các thiết bị điện sẽ khiến điện bị quá tải. Chính vì thế, việc cắt điện tạm thời để sữa chữa, bảo trì là cần thiết.

 • 12/06/2020, 00:18

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 12/6 trên toàn khu vực thành phố

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 12/6 trên toàn khu vực thành phố

  Điện luôn là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt, việc sử dụng thường xuyên, liên tục các thiết bị điện sẽ khiến điện bị quá tải. Chính vì thế, việc cắt điện tạm thời để sữa chữa, bảo trì là cần thiết.


TOP