Reatimes.vn

TAG:

liên kết trục đô thị Đà Nẵng - Điện Bàn - Hội An

  • 26/03/2019, 23:30

    Xác lập liên kết trục đô thị Đà Nẵng - Điện Bàn - Hội An

    Xác lập liên kết trục đô thị Đà Nẵng - Điện Bàn - Hội An

    Để trở thành vùng đô thị phát triển bậc nhất khu vực miền Trung trong tương lai, trục đô thị Đà Nẵng - Điện Bàn - Hội An cần kết nối chặt chẽ hơn để tháo gỡ những rào cản đồng thời chia sẻ hài hòa lợi ích của các phía.


TOP