Lỗ hổng trong định giá đất

Đi tìm lời giải bài toán định giá đất

Đi tìm lời giải bài toán định giá đất

Thị trường

Nhiều bất cập trong việc định giá đất khiến công tác giải phóng mặt bằng gặp khó, thất thoát nguồn thu ngân sách, ảnh hưởng tới tính bền vững, ổn định của thị trường bất động sản...

Lên đầu trang
Top