Reatimes.vn

TAG:

Lỗ hổng trong định giá đất

 • 27/01/2022, 06:00

  9 giải pháp khắc phục bất cập giá đất, định giá đất hiện nay

  9 giải pháp khắc phục bất cập giá đất, định giá đất hiện nay

  Trong thời gian qua, việc xác định khung giá đất và phương pháp định giá đất chưa đảm bảo nguyên tắc phù hợp với giá phổ biến trên thị trường do còn phụ thuộc vào nhiều nguyên tắc, phương pháp chưa rõ rệt.

 • 11/10/2019, 10:16

  Đi tìm lời giải bài toán định giá đất

  Đi tìm lời giải bài toán định giá đất

  Nhiều bất cập trong việc định giá đất khiến công tác giải phóng mặt bằng gặp khó, thất thoát nguồn thu ngân sách, ảnh hưởng tới tính bền vững, ổn định của thị trường bất động sản...


TOP