TAG:

lời nói thật

13/08/2020, 03:58 GMT+7
  • 27/02/2020, 07:41

    Nói thật!

    Nói thật!

    Chuyện nói thật quả là gian nan bể khổ, bầm dập nổi chìm, nhưng nó là lời của người công chính. Là tính thiện, là nguồn cội của đức hạnh. Đã có biết bao người “chết vì nói thật” nhưng đó là những cái chết được tôn kính.

Thương hiệu nổi bật

TOP