Lục sát ở cung tọa

Hướng bếp đại cát cho người nữ tuổi Nhâm Thân 1992

Hướng bếp đại cát cho người nữ tuổi Nhâm Thân 1992

Phong thủy

Nữ tuổi Nhâm Thân – 1992 nên đặt bếp hướng Tây Bắc để vượng cả tài lộc, con cái và sức khỏe, đồng thời hóa giải những điều xấu của Lục sát ở cung tọa.

Hướng bếp đại cát cho người nam tuổi Canh Ngọ 1990

Hướng bếp đại cát cho người nam tuổi Canh Ngọ 1990

Phong thủy

Chủ nhà nam tuổi Canh Ngọ 1990 đặt bếp hướng Đông Nam sẽ cực tốt vì đón được Sinh khí cho sức khỏe và tài lộc, lại hóa giải được điều xấu của Lục sát ở cung tọa.

Hướng bếp đại cát cho người nữ tuổi Kỷ Tỵ 1989

Hướng bếp đại cát cho người nữ tuổi Kỷ Tỵ 1989

Phong thủy

Chủ nhà nữ tuổi Kỷ Tỵ - 1989 đặt bếp hướng Đông rất tốt vì được Diên niên chủ về hòa thuận, đồng thời hóa giải được điều xấu của Lục sát ở cung tọa.

Lên đầu trang
Top