Reatimes.vn

Lũng Lô, Sông Đà - Thăng Long đứng top đầu danh sách chây ỳ nợ thuế

Lũng Lô, Sông Đà - Thăng Long đứng top đầu danh sách chây ỳ nợ thuế

Theo danh sách Cục thuế Hà Nội vừa công bố, nhiều doanh nghiệp bất động sản đứng trong top đầu về nợ thuế, phi.
11:41, 19/04/2019

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa công khai danh sách tháng 4/2019 gồm 191 đơn vị nợ thuế, phí và các khoản liên quan đến đất với số nợ 3.382.775 triệu đồng. Trong đó, 183 doanh nghiệp nợ 2.586.238 triệu đồng thuế, phí; 5 doanh nghiệp nợ 251.668 triệu đồng tiền thuê đất và 3 chủ dự án nợ tiền sử dụng đất tổng nợ 544.869 triệu đồng tiền sử dụng đất.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cụ thể: 71 doanh nghiệp nợ 24.199 triệu đồng thuế, phí công khai lần đầu. Đứng đầu danh sách là Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng Tdc Hà Nội (MST: 0104552598) với số nợ tính đến ngày 28/02/2019 là 2.833 triệu đồng.

112 doanh nghiệp nợ 2.562.039 triệu đồng thuế, phí đã được công khai năm 2015,2016, 2017 hoặc 2018; tuy nhiên số nợ vẫn còn lớn nên Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục công khai lại tại đợt tháng 4 năm 2019. Đứng đầu danh sách này là Công ty cổ phần Sông Đà – Thăng Long (MST: 0102093571) với số nợ tính đến ngày 28/02/2019 là 360.567 triệu đồng

2 đơn vị nợ 245.540 triệu đồng tiền thuê đất đăng công khai lần đầu là: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – Vạn Xuân, MST: 0102787795 với số nợ tính đến ngày 28/02/2019 là 219.217 triệu đồng, Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 68, MST: 0100103760 với số nợ tính đến ngày 28/02/2019 là 26.323 triệu đồng

3 đơn vị nợ 6.128 triệu đồng tiền thuê đất đăng công khai lại là: Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 842, MST: 0100109145 với số nợ tính đến ngày 28/02/2019 là 3.014 triệu đồng; Công Ty Cổ Phần Đường Bộ 230, MST: 0100109184 với số nợ tính đến ngày 28/02/2019 là 1.492 triệu đồng; Công ty cổ phần xây dựng công trình và đầu tư 120, MST: 0100109579 với số nợ tính đến ngày 28/02/2019 là 1.623 triệu đồng.

3 đơn vị nợ 544.869 triệu đồng tiền sử dụng đất: Công ty CP Đầu tư và phát triển Lũng Lô, MST: 0102333618 với số nợ tính đến ngày 31/3/2019 là 325.700 triệu đồng; Công ty CP Quốc tế CT Việt Nam, MST: 0102640087 với số nợ tính đến ngày 31/3/2019 là 129.949 triệu đồng; Công ty CP Đầu tư và XNK Mỹ Sơn, MST: 0101711786 với số nợ tính đến ngày 31/3/2019 là 89.220 triệu đồng.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã đăng công khai 182 đơn vị nợ thuế, phí và các khoản liên quan đến đất với tổng số tiền nợ 284.820 triệu đồng. Kết quả sau khi đăng công khai đã có 56 Doanh nghiệp và Dự án nộp 8.769 triệu đồng vào NSNN.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP