Reatimes.vn

TAG:

mâu thuẫn tranh chấp chung cư

  • 08/09/2018, 02:21

    Ngàn lẻ một chuyện tranh chấp chung cư

    Ngàn lẻ một chuyện tranh chấp chung cư

    Chung cư là xu hướng tất yếu để giải quyết vấn đề nhà ở tại các đô thị lớn, nhưng để chung cư trở thành một cộng đồng đoàn kết, văn minh, có lẽ không chỉ cần sự nỗ lực bước 1 của các chủ đầu tư trong việc kiến tạo không gian sống, mà còn cần nhiều hơn những suy nghĩ cho mình, cho cả người khác của các cư dân.


TOP