TAG:

miếng bánh lợi ích

09/08/2020, 09:30 GMT+7
  • 24/09/2018, 06:01

    Bài 2: Chia phần "chiếc bánh lợi ích"

    Bài 2: Chia phần "chiếc bánh lợi ích"

    Trước thực tế mảng xanh công cộng trong đô thị đang thiếu hụt trong khi nhu cầu ngày càng lớn, việc chia nhỏ nguồn vốn thông qua hình thức xã hội hóa, để doanh nghiệp tham gia vào phát triển hạ tầng xanh là điều rất cần thiết. Tuy nhiên, câu chuyện này vẫn còn nhiều bất cập bởi “miếng bánh lợi ích” từ việc phát triển các dự án không gian xanh chưa được chia đều cho các bên liên quan.

Thương hiệu nổi bật

TOP