Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Mời tham gia Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2017

Mời tham gia Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2017

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam và nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội nhập có hiệu quả và phát triển bền vững, VCCI phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (MOLISA), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI), Bộ Công thương (MOIT), Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) tổ chức "Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2017".
13:32, 03/07/2017

Đây là chương trình tổ chức thường niên, theo chỉ đạo của Chính phủ tại Thông báo 398/TB-VPCP ngày 15/12/2015 về việc xếp hạng doanh nghiệp bền vững từ năm 2016, với mục tiêu: đánh giá và xếp hạng các doanh nghiệp phát triển bền vững; nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và lợi ích của phát triển bền vững doanh nghiệp, của cộng đồng cũng như của xã hội.

Bên cạnh đó, thúc đẩy kinh doanh  theo hướng phát triển bền vững; tăng cường trao đổi và hợp tác về phát triển bền vững giữa các bên có liên quan tại Việt Nam bao gồm cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức xã hội dân sự.

Lễ công bố Bảng Xếp hạng các Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam 2016.

Lễ công bố bảng xếp hạng các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2016.

Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam học hỏi kinh nghiệm thông qua các thực tiễn tốt trên thế giới về phát triển bền vững và hội nhập kinh tế; thúc đẩy nhân rộng áp dụng Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững (CSI) trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Năm nay, các tiêu chí trong Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững đã được điều chỉnh nhằm đánh giá chính xác hơn mức độ phát triển bền vững của các doanh nghiệp, tuy nhiên vẫn tập trung vào ba nhóm yếu tố trọng điểm là chỉ tiêu kinh tế, chỉ tiêu xã hội và môi trường với 151 câu hỏi, chia làm 2 phần: phần 1 là các chỉ tiêu chung; phần 2 là các chỉ tiêu cụ thể.

Dựa trên Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp Việt Nam, có thể áp dụng được với tất cả doanh nghiệp ở mọi loại hình, phạm vi và quy mô khác nhau.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên Ban thường trực, Phó Tổng thư ký VCCI, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBCSD cho biết: “Kinh doanh bền vững sẽ giúp doanh nghiệp tăng cường nội lực, nâng cao vị thế và chiếm được niềm tin của Chính phủ, khách hàng, các nhà đầu tư cũng như các bên liên quan khác.

Rất nhiều nghiên cứu, khảo sát trên thế giới và tại Việt Nam đã chỉ ra rằng, những doanh nghiệp phát triển bền vững là các doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, năng suất lao động cao hơn, khả năng thích ứng và hội nhập tốt hơn các doanh nghiệp chỉ hướng đến mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận mà bỏ qua trách nhiệm đối với cộng đồng và môi trường”.

Các doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ được đánh giá, xếp hạng và dự kiến Lễ công bố các doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2017 sẽ được tổ chức vào tháng 12/2017.

Các đơn vị tham gia chương trình có thể tham gia bằng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi về Ban tổ chức chương trình trước ngày 30/9/2017, theo địa chỉ: Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững, VCCI- tầng 4 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống đa, Hà Nội.

Doanh nghiệp mong muốn tham gia chương trình có thể tìm hiểu chi tiết các bước hướng dẫn nộp hồ sơ tại đây.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP