mức lương tối thiểu vùng

Chính phủ quyết nghị tăng lương cơ sở

Chính phủ quyết nghị tăng lương cơ sở

Tin tức

Ngày 14/5/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nhà nước sắp không can thiệp chuyện tiền lương của doanh nghiệp

Nhà nước sắp không can thiệp chuyện tiền lương của doanh nghiệp

Tài chính bất động sản

Mục tiêu đến năm 2021, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội, khả năng chi trả của doanh nghiệp để đến năm 2020 mức lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ. Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp.

Lên đầu trang
Top