Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

TAG:

mục tiêu kinh doanh 2020 Nam A Bank

  • 27/06/2020, 13:31

    Nam A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận chạm mốc 1.000 tỷ đồng năm 2020

    Nam A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận chạm mốc 1.000 tỷ đồng năm 2020

    Ngày 27/6, Nam A Bank tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020. Tại đây, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.000 tỷ đồng và thông qua nhiều quyết sách quan trọng để hoàn thành các mục tiêu kinh doanh năm 2020.


TOP