Reatimes.vn

TAG:

nâng cấp thể chế kinh tế

  • 05/09/2019, 13:30

    Cần đổi mới lần 2 để tạo động lực phát triển mới

    Cần đổi mới lần 2 để tạo động lực phát triển mới

    Nhiều nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế cho rằng “đổi mới 1” đã đưa đến những thành công vang dội trong hơn 30 năm qua, nhưng các động lực cho nền kinh tế đã bị giới hạn và chúng ta cần có “đổi mới 2” với những cải cách thể chế, chính sách kinh tế mạnh mẽ để tạo ra động lực phát triển mới.


TOP