Reatimes.vn

TAG:

Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB)

  • 28/09/2018, 06:01

    FED tăng lãi suất và ngày cũ của tương lai

    FED tăng lãi suất và ngày cũ của tương lai

    Vào thời điểm này cách đây bốn năm, thông tin Việt Nam định hướng tham gia Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) - ngân hàng do Trung Quốc khởi xướng thành lập - là một sự kiện kinh tế được chú ý.


TOP