Reatimes.vn

TAG:

ngân hàng thế giới và tổ chức hợp tác quốc tế

  • 23/12/2021, 10:17

    Kiều hối bổ sung nguồn lực cho phát triển kinh tế

    Kiều hối bổ sung nguồn lực cho phát triển kinh tế

    Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế trên toàn cầu nhưng theo số liệu của Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác quốc tế, năm 2021 lượng kiều hối chuyển về Việt Nam vẫn ước đạt khoảng 18,1 tỷ USD.


TOP