Reatimes.vn

TAG:

ngày hè của trẻ

  • 12/07/2022, 06:09

    Hè lạ

    Hè lạ

    Thấy ảnh em bé bước ra cỏ đồng, tôi chợt nhớ rằng đã lâu lắm hình như người lớn không có mùa hè. Hay hè đã rời người đi đâu! Và phải chăng người biết có mùa ở cận kề nhưng những gấp gáp đã làm cho xa cách!


TOP