Reatimes.vn

TAG:

nghệ thuật công cộng

  • 21/11/2018, 23:30

    Không gian công cộng đô thị ở Việt Nam: Vẫn còn xa xỉ

    Không gian công cộng đô thị ở Việt Nam: Vẫn còn xa xỉ

    Các không gian công cộng đô thị đúng nghĩa vẫn chỉ tồn tại trong các đô thị lớn như Hà Nội, Sài Gòn… là do được thừa hưởng từ thời Pháp thuộc để lại. Còn các không gian phát triển sau này, để có được một KGCC đô thị quả là những điều xa xỉ.


TOP