Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

TAG:

nghị định số 32/2021/nđ-cp

  • 30/03/2021, 06:26

    Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội

    Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội

    Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội.


TOP