Reatimes.vn

Nghị quyết bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Quốc hội

Nghị quyết bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Quốc hội

Quốc hội đã ban hành các nghị quyết bầu, miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia và một số Phó Chủ tịch Quốc hội.
16:34, 07/04/2021

Cụ thể, tại Nghị quyết số 137/2021/QH14, Quốc hội quyết nghị bầu ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV và chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Tại Nghị quyết số 136/2021/QH14, Quốc hội quyết nghị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV và chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (thứ 3 từ trái sang) và các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Đức Hải (thứ 1,2,4 từ trái sang). Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại Nghị quyết số 139/2021/QH14, Quốc hội quyết nghị bầu các đại biểu Quốc hội khóa XIV gồm: Ông Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Đức Hải, ông Nguyễn Khắc Định giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

Tại Nghị quyết số 138/2021/QH14, Quốc hội quyết nghị miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV đối với: Bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và ông Phùng Quốc Hiển.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP