Reatimes.vn

TAG:

Nghị quyết họp Chính phủ thường kỳ

  • 13/12/2019, 10:38

    Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2019

    Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2019

    Trong tháng cuối năm 2019, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành không được chủ quan, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đã đề ra để hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu mà Quốc hội giao năm 2019.


TOP