TAG:

người lính vô danh

27/09/2020, 11:19 GMT+7
  • 27/07/2020, 15:10

    Vô danh, nhìn trước, thẳng!

    Vô danh, nhìn trước, thẳng!

    Cả dân tộc Việt đã không quên những dòng sông máu lửa, những núi xương nằm lại nẻo đường. Để cuộc đời ta có thể ngước lên và cúi xuống biết ơn, những người lính từng hy sinh vì đất và nước Việt.

Thương hiệu nổi bật

TOP