Reatimes.vn

TAG:

nguồn vốn phát triển giao thông

  • 23/12/2019, 06:15

    Hạ tầng kết nối TP.HCM: Ách tắc tứ phía

    Hạ tầng kết nối TP.HCM: Ách tắc tứ phía

    TP.HCM đang tập trung đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm để giải quyết tình trạng kẹt xe. Nhưng việc đầu tư chưa đồng bộ dẫn đến hiệu quả không cao trong khi nguồn vốn bố trí cho phát triển giao thông vẫn là điểm nghẽn.


TOP