Reatimes.vn

TAG:

nguy cơ tắc dự án hạ tầng

  • 24/08/2018, 07:02

    Dừng trả quyền lợi đối ứng BT, nguy cơ tắc dự án hạ tầng

    Dừng trả quyền lợi đối ứng BT, nguy cơ tắc dự án hạ tầng

    Việc Bộ Tài chính thời gian qua có các văn bản đề nghị tạm đình chỉ việc thực hiện dùng quỹ đất công thanh toán các dự án BT làm xuất hiện nhiều lo ngại về việc “tắc đường" triển khai các dự án hạ tầng công cộng, cũng như ảnh hưởng đến quyền lợi của các nhà đầu tư theo hình thức này.


TOP