TAG:

nguyễn huy thiệp

  • 04/04/2021, 07:00

    Nhớ anh Thiệp

    Nhớ anh Thiệp

    Tôi chợt hiểu, anh đã làm xong nghĩa vụ ở trần gian mà thượng đế giao cho. Và giờ đây anh nhắm mắt thanh thản rũ sạch bụi trần, về cùng đấng tối cao.


TOP