TAG:

nhà tang lễ quá tải

  • 23/07/2020, 14:10

    Và nâng lên đặt xuống

    Và nâng lên đặt xuống

    Nâng lên và đặt xuống là câu thường dùng khi trong gia đình ai đó không may có người ốm. Trong nhà ai đó gặp hạn, khổ nhất khi phải thuê ô sin nâng lên đặt xuống người mẹ, hay người cha thân yêu nhất của chính ta.


TOP