TAG:

nhà tình nghĩa

15/08/2020, 06:39 GMT+7
  • 18/12/2019, 06:29

    Tranh phần của người nghèo

    Tranh phần của người nghèo

    Một người bình thường đủ ăn đủ mặc mà muối mặt làm vậy, đã đáng để mỗi khi ra đường phải che tay lên mặt, vậy với tư cách là cán bộ luôn miệng nói lo cho dân, các quý vị định che nỗi hổ thẹn bằng thứ gì?

Thương hiệu nổi bật

TOP