Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

TAG:

nhiệm kì

  • 24/06/2021, 15:30

    Hải Phòng tập trung phát triển mạnh các khu công nghiệp

    Hải Phòng tập trung phát triển mạnh các khu công nghiệp

    Hải Phòng tập trung huy động các nguồn lực để phát triển hạ tầng khu công nghiệp nhằm mục đích phấn đầu đến năm 2025 thành phố có thêm 15 khu công nghiệp và 23 cụm công nghiệp đạt tiêu chuẩn hiện đại.


TOP