TAG:

Như Quỳnh de Prelle

29/09/2020, 21:59 GMT+7
  • 29/12/2018, 06:01

    Chung cư thân thiện và tiện ích

    Chung cư thân thiện và tiện ích

    Bạn hỏi về những khu nhà thông minh ở nơi tôi sống. Với tôi sự thông minh của công nghệ là đương nhiên vì nó gắn với sự an toàn, như camera khắp nơi, ra vào cửa luôn khoá tự động và phải qua rất nhiều cửa khác nhau để đến mỗi căn hộ. Các khu hoàn toàn riêng biệt và tiện ích. Chính vì thế, các chung cư thân thiện giữa môi trường sống và con người mới là quan trọng.

Thương hiệu nổi bật

TOP