Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Những thủ tục hành chính dân Thủ đô sẽ được loại bỏ khi làm sổ đỏ

Những thủ tục hành chính dân Thủ đô sẽ được loại bỏ khi làm sổ đỏ

Hà Nội mới ban hành văn bản loại bỏ một loạt thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ).
01:17, 16/11/2016

UBND TP Hà Nội mới ban hành văn bản 6443/UBND-TKBT, chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, chủ sử dụng đất không phải nộp bản đồ địa chính khi nộp hồ sơ.

Khi thẩm định hồ sơ, đối với nơi đã có bản đồ địa chính thì Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) có trách nhiệm trích sao để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận (GCN). Trường hợp này không phải chuyển UBND cấp xã nơi có đất xác nhận về vị trí, ranh giới sử dụng đất không tranh chấp, khiếu kiện.

Đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì Sở TN&MT thuê với đơn vị có tư cách pháp nhân hành nghề đo đạc bản đồ để đo trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo địa chính thửa đất theo quy định, lấy xác nhận về vị trí, ranh giới sử dụng đất không tranh chấp, khiếu kiện của UBND cấp xã nơi có đất. Thời gian lập bản đồ và xác nhận của UBND cấp xã xác nhận không tính vào thời gian thụ lý hồ sơ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sở TN&MT có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện; thời gian UBND cấp xã thực hiện không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của đơn vị sử dụng đất. Kinh phí đo bản đồ được khấu trừ vào kinh phí dự án Xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai TP Hà Nội.

Bỏ thủ tục lấy ý kiến bằng văn bản của UBND cấp huyện nơi có đất xác nhận việc quản lý, sử dụng đất và đề nghị công nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho tổ chức. Đối với trường hợp ranh giới thửa đất không rõ ràng hoặc có tranh chấp, Sở TN&MT phối hợp với UBND cấp huyện kiểm tra, xác minh cụ thể.

Bỏ thủ tục nộp bản sao công chứng hoặc chứng thực Quyết định thành lập hoặc GCN đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của người sử dụng đất. Chủ sử dụng đất tự khai nội dung này trên đơn đề nghị giao đất hoặc thuê đất, cấp GCN QSDĐ.

Khi thực hiện Điều 11, đối với các tổ chức được giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai 1993, Luật Đất đai 2003, hiện đang sử dụng đất đúng mục đích, đúng vị trí, ranh giới, diện tích đất được giao, được thuê thì không phải lấy thông tin quy hoạch của Sở Quy hoạch Kiến trúc và chỉ giới đường đỏ. Trên quyết định công nhận QSDĐ hoặc GCN QSDĐ ghi nội dung: Khi xây dựng công trình mới, chủ sử dụng đất phải lấy thông tin quy hoạch và xác định lại chỉ giới đường đỏ.

Đối với các trường hợp được giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai 1993, 2003, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc cấp GCN QSDĐ như sau: Tiếp tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong việc cấp GCN cho các trường hợp trước đây đã hoàn thành thủ tục bàn giao đất, hoàn thành nghĩa vụ tài chính; Đối với các trường hợp đang làm thủ tục giao đất, cho thuê đất, sau khi chủ đầu tư hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và nghĩa vụ tài chính theo quy định, Sở TN&MT làm thủ tục bàn giao đất trên thực địa và làm thủ tục cấp ngay GCN QSDĐ mà không yêu cầu chủ đầu tư phải lập hồ sơ khác.

Đối với các tổ chức mua nhà ở, diện tích sàn kinh doanh thương mại tại các dự án phát triển nhà ở, đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư thì Sở TN&MT không phải báo cáo UBND TP xin chấp thuận chủ trương mà xét cấp ngay GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính như việc cấp GCN cho các hộ gia đình, cá nhân mua nhà tại dự án.

Khi thực hiện khoản 4 Điều 35 và Điều 42 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND TP, UBND cấp huyện tiến hành thanh tra, xử lý đối với các trường hợp đã vi phạm là đất nông nghiệp được giao nằm xen kẹt trong khu dân cư để làm căn cứ xem xét cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Đối với các trường hợp đã vi phạm trên đất vườn, ao liền kề với đất ở; đất vườn, ao xen kẹt trong khu dân cư thì UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng TN&MT kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định trước khi xem xét cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Khi thực hiện khoản 3 Điều 29, Phòng TN&MT cấp huyện phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội tại cấp huyện việc tích hợp nội dung quyết định công nhận QSDĐ và nội dung quyết định cấp GCN QSDĐ đất vào một bản quyết định, trình UBND cấp huyện ký quyết định, đồng thời ký GCN. Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính tại khoản 3 Điều 29 là 07 ngày.

Khi thực hiện việc cấp GCN cho người nhận chuyển nhượng QSDĐ, mua nhà ở, công trình xây dựng trong dự án phát triển nhà ở yêu cầu Sở TN&MT, các chủ đầu tư dự án phát triển nhà thực hiện khoản 1 Điều 32 ngay từ thời điểm chủ đầu tư ký hợp đồng bán nhà cho người mua; tiến hành thanh tra, kiểm tra (nếu có) và triển khai thực hiện các bước thủ tục cấp GCN, đảm bảo khi Chủ đầu tư bàn giao nhà cho người mua nhà; đồng thời Nhà nước trao GCN cho người mua nhà theo quy định.

Đối với các trường hợp chủ đầu tư vi phạm quy định về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quy hoạch, thì chỉ những trường hợp vi phạm liên quan đến nhiều lĩnh vực do các ngành, các cấp khác nhau quản lý thì Sở TN&MT mới tiến hành thanh tra hoặc đề xuất thanh tra; các trường hợp vi phạm không nghiêm trọng, liên quan đến 1 lĩnh vực quản lý thì Sở TN&MT chủ động kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật, để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khắc phục tồn tại, giải quyết việc cấp GCN cho người mua nhà.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP