Reatimes.vn

TAG:

nước ô nhiễm dầu thải

  • 16/10/2019, 16:17

    Nước sạch nhiễm bẩn và niềm tin bị đánh cắp

    Nước sạch nhiễm bẩn và niềm tin bị đánh cắp

    Nguyên nhân nước sạch ở Hà Nội có mùi lạ đã tìm ra. Kết quả xét nghiệm mẫu nước đã được công bố. Cứ tưởng câu chuyện về ô nhiễm nước sạch sông Đà kết thúc; nhưng không, đây mới chỉ là sự khởi đầu về niềm tin bị đánh cắp.


TOP