Reatimes.vn

Ông Nguyễn Đình Khang trở thành tân Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động

Ông Nguyễn Đình Khang trở thành tân Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động

Ông Nguyễn Đình Khang sẽ thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 để điều động giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.
16:20, 29/07/2019

Chiều 28/7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 4 (khóa 12). Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam điều hành công tác bầu cử tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Đình Khang nhận Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TXXVN)

Ông Nguyễn Đình Khang nhận Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TXXVN)

Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bổ sung Đoàn Chủ tịch; bầu chức danh Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung 12 người vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Kết quả 100% ủy viên Ban Chấp hành đã nhất trí, bầu đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá 12, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Trước đó, theo thông báo số 9979-CV/VPTƯ ngày 5/7 về ý kiến của Bộ Chính trị, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023, để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020, để điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP