16/10/2016, 04:51 GMT+7

Ông Nguyễn Trần Nam tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam nhiệm kỳ IV

Reatimes.vn Ngày 15/10, Đại hội Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhiệm kỳ IV (2016 – 2021) được tổ chức với sự tham dự của khoảng hơn 800 đại biểu đại diện cho các thành viên Hiệp hội và khách mời. Ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhiệm kỳ III tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ IV.

Đại hội vinh dự được đón tiếp ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương và các hội bạn; các đoàn khách quốc tế và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và Hà Nội.

Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2011 – 2016); đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2016 – 2021), đồng thời bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cùng các chức danh lãnh đạo Hiệp hội Nhiệm kỳ IV.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhiệm kỳ IV.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhiệm kỳ IV.

Nhiệm kỳ III (2011 – 2016) của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nằm trong giai đoạn thị trường BĐS có nhiều biến động phức tạp, với nhiều khó khăn to lớn. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới sự sống còn của nhiều doanh nghiệp BĐS mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển chung của nền kinh tế, đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, cùng với sự nỗ không ngừng của cộng đồng các doanh nghiệp BĐS; sự vào cuộc tháo gỡ kịp thời của Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cũng đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc phát triển của thị trường BĐS Việt Nam để thị trường vượt qua khủng hoảng, hồi phục, phát triển nhanh và bền vững.

Với vai trò là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đại diện cho cộng đồng các doanh nghiệp BĐS Việt Nam, là cầu nối giữa doanh nghiệp và các cơ quan quản lý Nhà nước; là tổ chức tham vấn, phản biện đối với các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc hoạch định các chính sách cho thị trường BĐS... trong những năm vừa qua, Hiệp hội BĐS Việt Nam đã có rất nhiều hoạt động tích cực để đóng góp cho sự phát triển của thị trường. Vai trò của Hiệp hội đối với các cơ quan quản lý ngày một nâng cao, vị thế của Hiệp hội trong cộng đồng ngày một được khẳng định vững chắc.

Trong nhiệm kỳ III, bằng uy tín và nỗ lực hoạt động của mình, Hiệp hội không chỉ phát triển được hệ thống Hội viên rộng khắp cả nước với hơn 3.000 thành viên là các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến BĐS mà còn xây dựng được nhiều hiệp hội, chi hội, CLB thành viên và các tổ chức trực thuộc.

Một trong những thay đổi đáng được ghi nhận là chất lượng hội viên Hiệp hội được nâng lên. Trước đó, nhiều doanh nghiệp lớn đứng ngoài, không tham gia “cuộc chơi”. Tuy nhiên, 5 năm qua, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã phát huy vai trò, tiếng nói của Hiệp hội nghề nghiệp và quy tụ sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn như: Vingroup, FLC, Alphanam, Thành Đô...

Công tác phản biện xã hội được Hiệp hội coi là một công tác trọng tâm tạo ra nền tảng để cộng đồng doanh nghiệp BĐS phát triển. Trong giai đoạn vừa qua, Hiệp hội đã phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ ngành trong việc hoàn thiện sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh BĐS, Luật Nhà ở, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư… và các văn bản dưới luật như các Nghị định, Thông tư… liên quan đến thị trường BĐS.

Hiệp hội cũng đã tổ chức và đồng tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo để góp phần làm rõ chính sách cho thị trường BĐS, kiến nghị các vướng mắc của thị trường đối với các cơ quan quản lý Nhà nước.

Bên cạnh đó, công tác xúc tiến đầu tư, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế cũng được Hiệp hội chú trọng đẩy mạnh. Hiệp hội đã tổ chức hàng chục sự kiện thường niên như Hội chợ BĐS Việt Nam, Ngày hội môi giới BĐS Việt Nam, Diễn đàn BĐS Việt Nam, Giải thưởng BĐS Việt Nam. Hiệp hội cũng đã ký kết và triển khai hợp tác nghiên cứu, đào tạo với Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Cán bộ Quản lý Đô thị và Xây dựng (Bộ Xây dựng), đồng thời hợp tác với nhiều Hiệp hội trong khu vực và trên thế giới như Hiệp hội BĐS Hoa Kỳ, Thái lan, Malaysia, Singapore, Philippines, Hàn Quốc, Nhật Bản, … là thành viên của Liên đoàn BĐS Thế giới, tham gia liên minh các Hiệp hội BĐS ASEAN…

Ông Nguyễn Trần Nam tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Trong báo cáo phương huớng hoạt động nhiệm kỳ IV của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ III nhấn mạnh: Nhằm phát huy những hiệu quả đã đạt được và để phù hợp với tình hình mới, sinh khí mới của thị thị trường BĐS Việt Nam; trong thời gian tới, Hiệp hội sẽ đẩy mạnh phát triển mạng lưới Hiệp hội rộng khắp cả nước gắn với nâng cao chất lượng hội viên, hoạt động chuyên nghiệp, chủ động, sáng tạo, Hiệp hội xác định các nhiệm vụ trọng tâm sau:

  • Công tác nghiên cứu khoa học, phản biện xã hội: Tích cực tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học với các cơ quan của Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành đối với các vấn đề liên quan đến thị trường bất động sản và doanh nghiệp bất động sản.
  • Công tác hội viên và phát triển tổ chức Hiệp hội: Phát triển mạng lưới Hiệp hội trên tất cả các địa bàn của cả nước theo từng địa phương hoặc theo từng vùng địa lý; phát triển các Chi hội nghề nghiệp sâu trong Hiệp hội.
  • Hoạt động Xúc tiến đầu tư, tổ chức các sự kiện: Tăng cường tổ chức các sự kiện bao gồm các sự kiện lớn của Hiệp hội như: Hội chợ triển lãm bất động sản hàng năm (VNREA- EXPO), Diễn đàn bất động sản thường niên, Giải thưởng bất động sản thường niên, …
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn: Tăng cường hoạt động đào tạo, tăng cường hợp tác với các tổ chức đào tạo chuyên sâu trong nước và quốc tế để ngày một nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bất động sản thông qua các chương trình như đào tạo nghề môi giới, đào tạo các chuyên đề chuyên sâu về bất động sản, và các hoạt động đào tạo khác nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bất động sản, nâng cao năng lực, sự chuyên nghiệp của các doanh nghiệp bất động sản.
  • Hoạt động Đối ngoại, hợp tác trong nước và Quốc tế: Tiếp tục mở rộng, phát triển các mối quan hệ quốc tế song song với việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả và chiều sâu các mối quan hệ để mang lại các cơ hội thiết thực cho hội viên Hiệp hội, nâng cao vị thế của bất động sản Việt Nam trên trường quốc tế.
  • Tăng cường tính thống nhất và đẩy mạnh công tác truyền thông của Hiệp hội: Thống nhất các hoạt động trong toàn Hiệp hội để nâng cao chất lượng và hiệu quả. Thống nhất trong bộ máy Lãnh đạo quản lý của Hiệp hội và của các Hiệp hội thành viên, các chi hội trực thuộc, các câu lạc bộ trong việc thực hiện các quy định chung của Hiệp hội.

Các mục tiêu của Hiệp hội gắn với mục tiêu phát triển thị trường bất động sản của Đảng và Nhà nước:

  • Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trung ương và địa phương để tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học. Tham gia tích cực vào hoạt động phổ biến chính sách, pháp luật về bất động sản tới cộng đồng.
  • Bằng các công cụ, các hoạt động của Hiệp hội, tham gia tích cực, chủ động vào việc cải thiện và cân đối cơ cấu hàng hóa BĐS Việt Nam góp phần phát triển thị trường BĐS Việt Nam theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững.
  • Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, đào tạo, tư vấn, tiếp cận các nguồn lực, các công nghệ mới trong quản lý và khoa học kỹ thuật để thúc đẩy sự phát triển các doanh nghiệp BĐS, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực BĐS.
  • Tham gia xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu thị trường BĐS Việt nam, từ đó làm cơ sở để tham mưu với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc hoạch định chính sách, tư vấn cho các nhà đầu tư trong việc định hướng chiến lược kinh doanh phù hợp, bền vững.

Đại hội đã nghe ông Tống Văn Nga, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ III (2011 - 2016) về công tác phát triển hội viên; phản biện chính sách; hợp tác quốc tế; công tác đào tạo; tổ chức sự kiện; ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Ban Kiểm tra Hiệp hội báo cáo công tác kiểm tra việc chấp hành điều lệ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2016; ông Nguyễn Văn Khôi – Nguyên Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam báo cáo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hiệp hội.

Nhiều đại biểu đại diện cho các hội, CLB thành viên và nhà đầu tư nước ngoài đã trình bày tham luận tại Đại hội Hiệp hội Bất động sản Việt Nam như: Ông Thân Thành Vũ - Phó Chủ tịch Hội BĐS Du lịch Việt Nam trình bày báo cáo khảo sát nghiên cứu Toàn cảnh thị trường BĐS Du lịch Việt Nam; ông Akihiko Iwatani, Trưởng đại diện Tập đoàn Haseco (Nhật Bản); ông Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ;...

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng đã có bài phát biểu chào mừng Đại hội.

Đặc biệt, Đại hội IV, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã được nghe Ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu chỉ đạo.

Ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại Đại hội.

Ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại Đại hội.

Theo đó, các đồng chí Lãnh đạo đã đánh giá cao các kết quả hoạt động tích cực của Hiệp hội, góp phần vào việc phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp; tăng cường chất lượng hoạt động, nâng cao trách nhiệm, đạo đức kinh doanh, vị thế cạnh tranh cho thị trường Bất động sản Việt Nam và góp phần xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp. Hiệp hội đã đóng góp tích cực trong xây dựng chính sách, pháp luật và cùng các cơ quan quản lý Nhà nước triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về Bất động sản. Các hoạt động của Hiệp hội cũng đã góp phần nâng cao chất lượng và quy mô của thị trường Bất động sản Việt Nam và mở rộng hội nhập, hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó, các đồng chí Lãnh đạo cũng mong muốn Hiệp hội tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được; đẩy mạnh triển khai các hoạt động đã đề ra trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ IV để hỗ trợ cho các doanh nghiệp và tham vấn cho các cơ quan Nhà nước, góp phần phát triển thị trường Bất động sản Việt Nam ngày một minh bạch, bền vững trong những năm tới và tăng cường phát triển, gắn kết hội viên, làm cầu nối của các doanh nghiệp Bất động sản Việt Nam với các cơ quan quản lý Nhà nước.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhiệm kỳ IV gồm 92 ủy viên; Ban Kiểm tra và Trưởng Ban Kiểm tra nhiệm kỳ IV gồm 5 ủy viên. Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ IV cũng đã họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh lãnh đạo Hiệp hội.

Ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chúc mừng BCH Hiệp hội BĐS Việt Nam nhiệm kỳ IV.

Theo đó, ông Nguyễn Trần Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ III tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ IV.

Phó Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ IV bao gồm các ông: Nguyễn Văn Khôi (Phó Chủ tịch Thường trực); Nguyễn Mạnh Hà; Nguyễn Ngọc Thành; Trương Anh Tuấn; Đàm Quang Tuấn; Bùi Ngọc Sương; Phan Hữu Thắng; Đoàn Văn Bình; Phạm Ngọc Thanh. Ông Trần Ngọc Quang giữ cương vị Tổng thư ký Hiệp hội.

Cũng tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ IV đã bầu Ban Thường vụ Hiệp hội gồm 33 người, bao gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hiệp hội, Tổng Thư ký Hiệp hội và các ủy viên.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà trao bằng khen cho lãnh đạo Hiệp hội.

Lãnh đạo Hiệp hội nhận Cờ thi đua của Bộ Xây dựng.

Ông Nguyễn Trần Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hiệp hội đã thay mặt Đại hội bày tỏ lời cảm ơn đến Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường BĐS; Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ và các cơ quan ban ngành hữu quan về sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ to lớn để Hiệp hội triển khai được các hoạt động của mình. Đồng thời, Đại hội cũng bày tỏ lời cảm ơn tới Lãnh đạo Bộ Xây dựng, đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương; đại diện lãnh đạo các địa phương; các cơ quan thông tấn báo chí cùng toàn thể đại biểu hội viên đã về dự và đóng góp các ý kiến quý báu cho Đại hội.

Đại hội kêu gọi toàn thể Hội viên tích cực nâng cao hơn nữa năng lực và chất lượng hoạt động của doanh nghiệp và Hiệp hội để góp phần phát triển thị trường Bất động sản Việt Nam minh bạch và bền vững nhằm thực tốt chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và thị trường Bất động sản mà Chính phủ và Bộ Xây dựng đã đề ra.

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ IV, Hiệp hội sẽ cùng cộng đồng các doanh nghiệp BĐS Việt nam có các đóng góp to lớn hơn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước./.

Bạn đang đọc bài viết Ông Nguyễn Trần Nam tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam nhiệm kỳ IV tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP