Reatimes.vn

TAG:

phần mềm đăng ký sổ đỏ

  • 20/02/2017, 21:12

    Người dân xin cấp sổ đỏ chỉ cần 'vài click chuột'

    Người dân xin cấp sổ đỏ chỉ cần 'vài click chuột'

    Thay vì phải đến trực tiếp các văn phòng đăng ký đất đai để làm các thủ tục như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất, người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện hoàn toàn qua mạng.


TOP