Reatimes.vn

TAG:

phát triển du lịch thể thao mạo hiểm

  • 24/12/2018, 23:30

    Yên Bái ưu tiên hàng đầu phát triển du lịch thể thao mạo hiểm

    Yên Bái ưu tiên hàng đầu phát triển du lịch thể thao mạo hiểm

    Theo Đề án phát triển sản phẩm du lịch đặc thù miền Tây Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Yên Bái sẽ phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù theo thứ tự ưu tiên: du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù chất lượng cao...


TOP