Reatimes.vn

Phê duyệt quy hoạch 5 cảng biển vùng Nam Trung bộ

Phê duyệt quy hoạch 5 cảng biển vùng Nam Trung bộ

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết 5 cảng biển thuộc các tỉnh Nam Trung bộ giai đoạn năm 2020, định hướng đến năm 2030 là Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.
07:01, 04/09/2016

Theo đó, cảng Quy Nhơn (Bình Định) là cảng tổng hợp quốc gia đầu mối khu vực, gồm các khu bến chức năng: Quy Nhơn - Thị Nại, Nhơn Hội, Tam Quan, Đề Gi. Tổng lượng hàng hóa qua hệ thống cảng khoảng 18 - 20 triệu tấn/năm.

Cảng Vũng Rô (Phú Yên) là cảng tổng hợp địa phương, gồm các khu bến: Tây Vũng Rô, Đông Vũng Rô, Bãi Gốc, với lượng hàng hóa khoảng 5,8 - 6,3 triệu tấn/năm.

Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.

Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.

Cảng Khánh Hòa là cảng tổng hợp quốc gia, về lâu dài có thể phát triển thành cảng trung chuyển quốc tế tại vịnh Vân Phong, gồm các khu bến: Đầm Môn, Nam Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh; lượng hàng hóa qua cảng khoảng 15,9 - 18,6 triệu tấn/năm.

Cảng Ninh Thuận là cảng tổng hợp địa phương, có bến chuyên dùng, gồm: Ninh Chữ, Cà Ná phục vụ các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận với tổng lượng hàng hóa qua cảng khoảng 0,2 - 0,4 triệu tấn/năm.

Cảng Bình Thuận là cảng tổng hợp địa phương, gồm các bến cảng: Phan Thiết, Phú Quý, Vĩnh Tân, Sơn Mỹ, Hòa Phú và các bến dầu khí ngoài khơi; lượng hàng hóa thông qua cảng khoảng 15,8 -17,5 triệu tấn/năm.

Để thực hiện mục tiêu này, ngày GTVT kêu gọi xã hội hóa đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng các cảng biển bằng hình thức BOT, BT...; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư các cảng biển nói trên.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP