Reatimes.vn

TAG:

phong thủy hôm nay

 • 29/12/2017, 19:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 31/12/2017

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 31/12/2017

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào chủ nhật, xem tử vi ngày 31/12/2017 (tức 14/11 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 28/12/2017, 19:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 30/12/2017

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 30/12/2017

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ bảy, xem tử vi ngày 30/12/2017 (tức 13/11 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 27/12/2017, 19:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 29/12/2017

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 29/12/2017

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ sáu, xem tử vi ngày 29/12/2017 (tức 12/11 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 25/12/2017, 19:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 28/12/2017

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 28/12/2017

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ năm, xem tử vi ngày 28/12/2017 (tức 11/11 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 25/12/2017, 19:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 27/12/2017

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 27/12/2017

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ tư, xem tử vi ngày 27/12/2017 (tức 10/11 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 24/12/2017, 19:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 26/12/2017

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 26/12/2017

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ ba, xem tử vi ngày 26/12/2017 (tức 9/11 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 20/12/2017, 19:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 25/12/2017

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 25/12/2017

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ hai, xem tử vi ngày 25/12/2017 (tức 8/11 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 18/12/2017, 19:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 23/12/2017

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 23/12/2017

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ bảy, xem tử vi ngày 23/12/2017 (tức 6/11 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 18/12/2017, 19:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 22/12/2017

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 22/12/2017

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ sáu, xem tử vi ngày 22/12/2017 (tức 5/11 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 14/12/2017, 19:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 21/12/2017

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 21/12/2017

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ năm, xem tử vi ngày 21/12/2017 (tức 4/11 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 14/12/2017, 19:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 20/12/2017

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 20/12/2017

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ ba, xem tử vi ngày 20/12/2017 (tức 3/11 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 13/12/2017, 19:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 19/12/2017

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 19/12/2017

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ hai, xem tử vi ngày 19/12/2017 (tức 2/11 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 13/12/2017, 19:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 18/12/2017

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 18/12/2017

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào chủ nhật, xem tử vi ngày 18/12/2017 (tức 1/11 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 12/12/2017, 19:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 17/12/2017

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 17/12/2017

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào chủ nhật, xem tử vi ngày 17/12/2017 (tức 30/10 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 12/12/2017, 19:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 16/12/2017

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 16/12/2017

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ sáu, xem tử vi ngày 16/12/2017 (tức 29/10 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương


TOP