Reatimes.vn

Phương án bồi thường đất mới nhất cho dự án sân bay Long Thành

Phương án bồi thường đất mới nhất cho dự án sân bay Long Thành

Theo nguồn tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Đồng Nai vừa trình hội đồng thẩm định Nhà nước báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành.
20:01, 02/03/2018

Cụ thể, theo phương án mới nhất này, diện tích thu hồi dự án là 5.399 ha. Trong đó, diện tích xây dựng kết cấu hàng không là 2.750 ha, diện tích đất quốc phòng là 1.050 ha, diện tích đất dành cho các hạng mục phụ trợ và công nghiệp hàng không, công trình thương mại khác là 1.200 ha.

Diện tích đất xây dựng hai khu tái định cư gồm Lộc An - Bình Sơn và khu tái định cư Bình Sơn là 379,35 ha; diện tích đất xây dựng khu nghĩa trang là 20 ha.

Phối cảnh dự án sân bay Long Thành.

Phối cảnh dự án sân bay Long Thành.

Về cơ cấu các loại đất, mặc dù diện tích thu hồi là hơn 5.000 ha nhưng đất ở chỉ chiếm 35,36 ha, còn lại là đất cây hàng năm, lâu năm 2.875 ha; đất vườn cao su 2.212 ha...

Kết quả số liệu điều tra và lấy ý kiến của người dân bị thu hồi cho thấy, 100% số họ đều có nhu cầu nhận đất tái định cư.

Theo quy hoạch của huyện Long Thành được phê duyệt, hai khu tái định cư này có vị trí thuận lợi, kết cấu hạ tầng được quy hoạch để trở thành đô thị, đảm bảo dân cư điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn với hiện tại.

Đặc biệt, gần các khu công nghiệp để giài quyết việc làm cho người dân sau khi bị thu hồi đất thực hiện dự án.

Bên cạnh việc xây dựng hoàn chỉnh khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn và Bình Sơn gồm trường học, công trình giao thông, cấp điện, cấp nước, chợ truyền thống, trung tâm văn hóa..., Đồng Nai sẽ xây dựng khu nghĩa trang quy mô 20 ha tại xã Bình An, huyện Long Thành.

Tổng mức đầu tư dự án làm tròn là 22.297 tỷ đồng, gồm lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 25 tỷ đồng; xây dựng hạ tầng các khu tái định cư 4.042 tỷ đồng; tái lập hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không 479 tỷ đồng; xây dựng khu nghĩa trang 50 tỷ đồng; bồi thường hỗ trợ tái định cư 17.943 tỷ đồng; đào tạo nghề giải quyết việc làm cho người dân 388 tỷ đồng,

Theo Nghị quyết số 53/QH14, ngoài nguồn vốn 5.000 tỷ đồng đã được Quốc hội bố trí, Quốc hội bố trí bổ sung 15.000 tỷ đồng trong tổng số 80.000 tỷ đồng được bố trí bổ sung cho các dự án quan trọng quốc gia theo Nghị quyết số 26/QH14; bố trí bổ sung 2.927 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất, giao đất tái định cư thuộc dự án.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho biết, sẽ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư một lần cho toàn bộ dự án ngay sau khi Thủ tướng phê duyệt dự án, hoàn thành trước năm 2021.

Để đảm bảo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị hội đồng thẩm định Nhà nước sớm tổ chức thẩm định và trình Thủ tướng phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đồng thời, tỉnh này cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ bố trí 22.927 tỷ đồng cho toàn bộ dự án trong giai đoạn 2018-2020. Vì khoản thu tiền sử dụng đất tái định cư và cho thuê đất ngắn hạn 2.936 tỷ đồng chỉ thu được khi xây dựng hạ tầng hoàn chỉnh, bàn giao đất tái định cư và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Đồng Nai hứa có trách nhiệm thu tiền hoàn trả ngân sách theo đúng quy định.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP