TAG:

quản lý đất sau cổ phần hóa

  • 23/08/2019, 16:24

    Nỗi lo chênh lệch địa tô chảy vào túi tư nhân

    Nỗi lo chênh lệch địa tô chảy vào túi tư nhân

    Có thể nói phương pháp định giá sẽ quyết định mức thất thu sau cổ phần hóa đất đai bởi vì hôm nay định giá trăm tỷ nhưng ngày mai chuyển mục đích sử dụng có thể lên hàng nghìn tỷ...


TOP