Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Quảng Trị chuyển 360,5ha rừng làm khu công nghiệp

Quảng Trị chuyển 360,5ha rừng làm khu công nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương chuyển 360,5ha rừng trồng thuộc quy hoạch rừng phòng hộ để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú, tỉnh Quảng Trị.
11:00, 10/04/2021

Cụ thể, 360,5ha rừng trồng thuộc quy hoạch rừng phòng hộ địa điểm tại các tiểu khu 791T, 792, 793T (thuộc xã Triệu Trạch), tiểu khu 794 (thuộc xã Triệu Sơn), huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị được Thủ tướng đồng ý chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú, tỉnh Quảng Trị.

Hàng trăm hécta rừng trồng ven biển Quảng Trị được phép chuyển đổi làm hạ tầng khu công nghiệp phải được kiểm soát chặt chẽ về pháp lý. (Ảnh: Công Điền)

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về tính chính xác của số liệu, nội dung báo cáo đánh giá, rà soát hồ sơ dự án và kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án trên.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng; rà soát nhu cầu thực tế, xác định vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng, đảm bảo chính xác, thống nhất giữa hồ sơ và thực địa, phù hợp với chỉ tiêu đất rừng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện nghiêm nghĩa vụ trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp; việc quyết định cho phép chuyển mục đích và tổ chức chuyển mục đích sử dụng diện tích rừng được nêu chỉ được thực hiện sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 19, 23 Luật Lâm nghiệp và quy định của các pháp luật liên quan; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đảm bảo sử dụng rừng, đất tiết kiệm, hiệu quả, không làm thất thoát tài sản, ngân sách Nhà nước, tham nhũng và gây khiếu kiện mất trật tự xã hội. HĐND tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc đề xuất chủ trương và tổ chức thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai dự án nêu trên.

Hạ tầng kỹ thuật ở huyện Triệu Phong đang được đầu tư, cải thiện. (Ảnh: Đình Huân)

Trước đó như Reatimes đã thông tin, ngày 5/3/2021, nguyên Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký ban hành Quyết định 308/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị). Dự án đầu tư bởi Công ty CP Trung Khởi (Công ty con của Công ty CP Xây dựng năng lượng MCD Việt Nam tại Hà Nội - PV) với tổng vốn đầu tư 4.533,61 tỷ đồng (trong đó vốn góp của Nhà đầu tư là 680,1 tỷ đồng). Dự án có quy mô sử dụng đất là 528,97ha; thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Đáng chú ý, liên quan đến dự án trên, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Trị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nghiêm việc xử lý sự chồng lấn khu vực thực hiện dự án với Dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu ven biển (Dự án FMCR) theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 308/QĐ-TTg.

UBND tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật; triển khai dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuân thủ quy định của pháp luật trong việc ban hành Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 1/3/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án thành phần hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR), tỉnh Quảng Trị.

Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện trong việc xử lý diện tích chồng lấn của dự án với Dự án thành phần FMCR để làm cơ sở cho việc quyết định chủ trương đầu tư và thực hiện dự án; chịu trách nhiệm về việc đề xuất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP