TAG:

quay về nương tựa

15/08/2020, 08:48 GMT+7
  • 25/05/2019, 07:00

    Quay về nương tựa

    Quay về nương tựa

    Bụt dạy: “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy nương tựa chính mình, lấy chánh pháp làm hải đảo, làm nơi nương tựa”.

Thương hiệu nổi bật

TOP