quy hoạch cảng biển

Thái Bình: Quy hoạch cảng biển ngoài khơi cửa Trà Lý

Thái Bình: Quy hoạch cảng biển ngoài khơi cửa Trà Lý

Quy hoạch

Bến cảng ngoài khơi cửa Trà Lý được tỉnh Thái Bình đề xuất có khả năng tiếp nhận tàu hàng lỏng/khí đến 150.000 tấn nhằm phục vụ Trung tâm điện khí LNG Thái Bình.

Quy hoạch bến cảng tiếp nhận tàu hàng lỏng/khí đến 150.000 tấn ngoài khơi cửa Trà Lý

Quy hoạch bến cảng tiếp nhận tàu hàng lỏng/khí đến 150.000 tấn ngoài khơi cửa Trà Lý

Tin tức

Bộ GTVT thống nhất với đề xuất của UBDN tỉnh Thái Bình về việc quy hoạch bến cảng (kho nổi) tiếp nhận tàu hàng lỏng/khí đến 150.000 tấn ngoài khơi cửa Trà Lý phục vụ Trung tâm điện khí LNG Thái Bình.

Lên đầu trang
Top